Chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Tân Yên

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra vào ngày 06-09/7/2022. Huyện Tân Yên có 3 điểm thi, 74 phòng thi, với 1.736 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó có 74 thí sinh tự do).

Cụ thể: Tại điểm thi THPT Tân Yên số 1 có 33 phòng thi với 784 thí sinh dự thi, gồm học sinh của THPT Tân Yên 1 và Trung tâm GDNN-GDTX. Trong số này có 74 thí sinh tự do. Tại điểm thi THPT Tân Yên số 2 có 23 phòng thi với 541 thí sinh dự thi. Tại điểm thi THPT Nhã Nam có 18 phòng thi với 411 thí sinh dự thi (bao gồm học sinh của THPT Nhã Nam và THPT Hoàng Hoa Thám). Để công tác tổ chức kỳ thi THPT năm 2022 trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được triển khai, phân công tại Kế hoạch số 104 ngày 15/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc chỉ đạo thực hiện thi tốt nghiệp THPT năm 2022, ngoài ra các trường THPT làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh... về quy chế thi, không để xảy ra các trường hợp vi phạm quy chế thi; tổ chức ôn tập, rèn kỹ năng cho học sinh hiệu quả; chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí chỗ ăn, nghỉ cho cán bộ đến làm công tác thi tại đơn vị chu đáo; phối hợp với Phòng Y tế tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm các điểm, cơ sở tổ chức ăn uống phục vụ kỳ thi theo đúng quy định; kịp thời thông tin, báo cáo UBND huyện tình hình, kết quả buổi thi. Phòng để đồ cho thí sinh dự thi phải có bộ phận giám sát từ 2 người trở lên. Công an huyện: Bố trí lực lượng tuần tra, hỗ trợ giao thông, an ninh trật tự xung quanh khu vực tổ chức thi.

                                                                                                                                    Admin