ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẾ NHAM NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Sáng ngày 23/5/2022 chi bộ Trường Tiểu học Quế Nham thuộc Đảng bộ xã Quế Nham tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Chi bộ xác định rõ đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, kiểm điểm công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của chi uỷ, rút ra những mặt đạt được, những hạn chế và những bài học kinh nghiệm để tiếp tục phát huy. Trên cơ sở đó, đề ra những chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp cụ thể để lãnh, chỉ đạo công tác tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và công tác giáo dục của Nhà trường trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

 

Chi bộ có tổng số 30 đảng viên, trong đó 29 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ qua, tập thể chi bộ đã đoàn kết thống nhất xây dựng chi bộ vững về chuyên môn, mạnh về chính trị; xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, an toàn, nhà trường đã hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm học.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Văn – Bí thư Đảng uỷ xã đánh giá cao các hoạt động của nhà trường, tập thể chi bộ luôn đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chi bộ luôn bám sát Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn của các cấp cụ thể hoá triển khai đạt kết quả cao. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, tích cực học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới chi bộ cần tập trung nghiên cứu các văn bản, Nghị quyết mới, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khoá 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Nghị quyết Trung ương 4 khoá 13, Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Thường xuyên trao dồi tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống. Giữ vững danh hiệu tập thể xuất sắc. Phát huy vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên trong đấu tranh tự phê bình và phê bình.

Đ/c Nguyễn Hữu Văn – Bí thư Đảng uỷ xã về dự, tặng hoa chúc mừng đại hội

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội chi bộ Tiểu học đã tiến hành bầu Ban chi uỷ mới gồm 3 đồng chí và biểu quyết thông qua Nghị quyết và Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Thân Thị Ánh Tuyết – Hiệu trưởng nhà trường tái đắc cử làm Bí thư chi bộ với số phiếu đạt 100%.

 

 

 

Chi bộ biểu quyết 

Ban chi uỷ mới ra mắt, nhận nhiệm vụ

Trong thời gian làm việc ½ ngày, với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, Đại hội Chi bộ Trường Tiểu học Quế Nham nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã thành công tốt đẹp.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Liêm

Đảng viên Tổ đảng 2+3