Đoàn Tân Yên tham gia Hội thi "Tiếng hát nhà giáo và người lao động ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang” năm 2018

  Đoàn Tân Yên tham gia Hội thi "Tiếng hát nhà giáo và người lao động ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang” năm 2018 đạt giải nhì toàn đoàn.